Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, SKÖVDE 4:303 SANKT SIGFRIDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

St Sigfrids kyrkogråd, negnr 04-333-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT SIGFRIDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

SKÖVDE 4:303

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Se byggnadshistorik

Inventeringsår 2005

SANKT SIGFRIDS KAPELL är placerat i norra delen av en stor, kvadratisk kyrkogård, alldeles invid en stenmur. Kyrkogårdens södra ingång utgörs av en dubbel smidesgrind, placerad mellan stenstolpar. Från grinden leder en grusgång rakt över kyrkogården till norra ingången. Denna utgörs av en muröppning mellan konande stenstolpar.
Kyrkogården inramas mot Helenaskolan i öster av en mycket hög, fogad mur med av huggna kalkstenar och med kalkstensavtäckning. I söder är en låg mur av huggen kalksten och ovanpå denna ett järnstaket. I norr, söder och väster finns kallmurar och här innanför växer snöbärshäckar. En trädrad runt kyrkogården är ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik