Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BÄSINGEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

BÄSINGEN 1

BÄSINGEN 2

TOFTAN 1

ÅMÄNNINGEN 1

ÅMÄNNINGEN 2

ÅMÄNNINGEN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fristående smalhus från slutet av 1940-talet i kvarteren BÄSINGEN, TOFTAN och ÅMÄNNINGEN. Kvarteren ingår i ett större sammanhängande smalhusområde med individuellt utformade hus. Husen ligger längs en säckgata på en bergig ås. Mot nordöst angränsar anläggningen till ett grönstråk i en dalgång. Mot väster skiljer naturmark husen från intilliggande smalhusområde. Mot söder begränsas kvarteren av Åmänningevägen. Husen i kvarteret Framför husen finns gräsbevuxna förgårdar med buskar och enstaka lövträd. Husen har förändrats i varierade grad exempelvis genom tilläggsisolering, utbyte av fönster samt utbyte av balkongfronter och räcken.

Läs mer i eget fönster