Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GESUNDEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

GESUNDEN 2

GESUNDEN 3

GESUNDEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Komplementbebyggelse med fyra punkthus från slutet av 1980-talet, i större sammanhängande område med lamellhus från 1950-talet. Kvarteret ligger på en kuperad höjd som sluttar ner mot ett grönstråk, mot öster. Mot norr gränsar kvarteret mot ett bostadsområde, i den ombyggda Årstagårdens skola.