Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SPRINGBRUNNEN 4 HÄSSELBYGÅRDSSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄSSELBYGÅRDSSKOLAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

SPRINGBRUNNEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Låg- mellan- och högstadieskola uppförd i slutet av 1950-talet och färdigställd i början av 1960-talet, belägen invid Hässelby gårds centrum. Skolan är placerad på flack mark som mot söder gränsar till Loviselundsvägen och mot nordväst mot ett grönstråk med gångvägar. Skolan besår av sex delvis sammanbundna byggnader, som omger en stor asfalterad gård med lekredskap, buskar, pilar och enstaka tallar. Hus fem och sex binds samman av en öppen pelargång med en terrassering av en tegelmur mot den större skolgården. Mellan pelargången, hus 5 och den norra delen av hus 7 samt hus 8 bildas en mindre asfalterad skolgård. En sim- och idrotts...

Läs mer i eget fönster