Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BLINDFÖNSTRET 5 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhem

BLINDFÖNSTRET 5

BLINDFÖNSTRET 6

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Två byggnader för gruppboende uppförda på 1990-talet, samt en före detta fritidshemsbyggnad från 1970-talet, på plan mark, omgivet av bostadsområden. Mellan husen bildas en gård som i sydväst gränsar mot en gångväg och en skogssluttning. Gården är gräsbevuxen och genomkorsas av gångvägar. Inom området finns yngre buskar och träd. Mot syd finns en asfalterad yta med planteringar innanför träsargar och en liten köksträdgård innanför ett rött trästaket. Här finns också två bodar av rödmålat trä. Mot nordväst finns en stor gräsbevuxen allmänning, mot nord ett sophus, en asfalterad parkeringsplats och en vändplan. Mot nordost vidtar en s...

Läs mer i eget fönster