Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BLINDFÖNSTRET 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

BLINDFÖNSTRET 3

BLINDFÖNSTRET 4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Ursprunglig bostadsanläggning från 1950-talet med fina proportioner och god gestaltning. Anläggningen innefattar två lamellhus och ett punkthus placerade på en höjd runt en gård. Lamellhusen ligger i nära nog nord-sydlig riktning. Punkthuset sluter gården mot norr. Norr om anläggningen är det en skogskulle. Österut är det närmast huset en asfalterad parkeringsplats och utanför denna en skogsbacke. Mot syd finns infarten till anläggningen. Västerut är det närmast huset en parkeringsplats och sedan en gångväg. På gårdssidan finns närmast husen buskar innanför sargar av betongsten. En asfalterad slinga löper runt gården och innanför de...

Läs mer i eget fönster