Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KASKADEN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

KASKADEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Två svängda byggnadskroppar i tre våningar från 1950-talets andra hälft längs Friherregatans södra sida. Byggnaderna är förskjutna i förhållande till varandra men länkade med ett balkongparti och en portik som utgör entrén till gårdssidan. Förgårdsmark på gatsidan utgörs av buskage närmast huskropparna, små gräsmattor och planterade rönnar. Framför byggnad 2 är marken främst utnyttjad för parkering. Asfalt är lagd in till fasad. På gårdssidan rymmer byggnad 1 garage och här är marken asfalterad. Ett skogspati tar vid. Bakom hus 2 visar gården upp kuperad parkmark med tall och björk och berg i dagern.