Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PARFLYGELN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

PARFLYGELN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Mindre daghemsbyggnad från första hälften av 1960-talet på tomt nedanför Enspännargatan och förhöjt från allmänningen nedanför. Den sluttande gården omges av grönt gunnebostaket och grönt spjälstaket. Två mindre förrådsbodar står på den i huvudsak grästäckta och buskbevuxna gårdsytan med flera sentida lekredskap. Mer originell är en betongcylinder med tegelfyllning, en slags lektunnel.