Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MJÖLKKAMMAREN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

MJÖLKKAMMAREN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Storgårdskvarter från 1950-talet med tre trevåningshus kring en flack öppen gård, till stora delar gräsbevuxen och med ett enkelt nät av asfalterade gångar. Sittgrupper och lekplatser är buskomgärdade. Ett antal lövträd står strategiskt utplacerade och i kvarterets västra del har små odlingslotter tagits upp. Gården är öppen i tre hörn och genom byggnad 3 som sluter till mot Lövstavägen finns en portik med abstrakt måleri. Inom huskropparna är det variation med utkragande respektive indragna partier och dessa delar har olika färgsättning i gråbeige och brunt. Hus 2 har trapphusentréer mot gård och balkonger utåt, övriga byggnader tv...

Läs mer i eget fönster