Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KASKADEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

KASKADEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Två s.k. infill-hus från 1990-talet med viss inspiration från 1950-talsarkitektur belägna vid allmänning som skiljer stadsdelarna Hässelby gård och Hässelby strand åt. Punkthusen är identiska med i höjd- och sidled förskjutna byggnadskroppar. Mot allmänningen finns en asfalterad parkeringsplats samt gräsmattor, buskage och sittplatser och en liten lekplats. Gångarna är asfalterade. Förgårdar med häckar och gräsmattor. Betongplattor på gångar till entrén. Mellan Byggnaderna ligger ett gemensamt sophus med lockpanel och betongtegeltäckt sadeltak.