Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FONDBERSÅN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

FONDBERSÅN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Ursprunglig bostadsanläggning från 1950-talet på en höjd väster om Hässelby Torg. Anläggningen innefattar ett skivhus i nordväst, ett vinklat lamellhus i nordost, en daghemsbyggnad i sydost och ett garage i sydväst. Byggnaderna är placerade runt en innergård med berg i dagern. Där finns en sandbelagd lekplats med lekredskap samt lite barr- och lövträd. Marken är kuperad och på flera ställen finns trappor. Norr och öster om anläggningen är det en skogsslänt ned mot Lovisebergsvägen. Österut är det en granittrappa och terrasseringar med granitmurar och buskar. Söderut finns terrasseringar inhägnade av vita trästaket, en gångväg och en...

Läs mer i eget fönster