Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TERRASSMUREN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

TERRASSMUREN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Ursprunglig bostadshusanläggning från 1950-talet med fina proportioner och god gestaltning. Den långsmala anläggningen innefattar ett långt lamellhus och ett punkthus på plan mark. Lamellhuset ligger i nära nog nord-sydlig riktning, intill Astrakangatan, och har längst i norr en vinkling mot nordväst. Punkthuset ligger söder om lamellhuset, i hörnet av Enspännargatan och Astrakangatan. Norr om lamellhuset finns det en liten asfalterad parkeringsplats och en grässluttning med lite träd. Sedan vidtar Astrakangatan som här är en matargata. Mot ost finns det närmast huset buskar samt en asfalterad gångväg. Gångvägen har vissa partier be...

Läs mer i eget fönster