Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BOKKAMMAREN 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

BOKKAMMAREN 3

BOKKAMMAREN 4

BOKKAMMAREN 5

BOKKAMMAREN 6

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Fyra punkthus från 1950-talet med varierande fasadutformning, placerade i ett långsmalt kvarter längs Maltesholmsvägen. Kvarteret är flackt och mellan husen finns gräsbevuxna gårdar med enstaka lövträd, tallar och prydnadsbuskar samt asfalterade gångvågar, lekplatser och stenlagda uteplatser.