Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORMÄNGEN 6 M.FL. HÄSSELBY FAMILJEHOTELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄSSELBY FAMILJEHOTELL (akt.)
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Kommunikation - Bensinstation

Religionsutövning - Kapell

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Familjehotell

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Familjehotell

Religionsutövning - Kapell

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

ORMÄNGEN 6

ORMÄNGEN 7

ORMÄNGEN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Familjehotellet i Hässelby gård uppfördes som ett kollektivhus mellan åren 1954 och 1967. Kvarteret består tretton sammanlänkade byggnader av olika volym, utformning och funktion. I huset finns invändiga korridorer som binder samman alla hus. Husen är placerade på en upphöjd ås invid ett mindre grönstråk. Mot norr begränsas tomten av en låg naturstensmur med trappor till en gångväg. Entréer till de offentliga lokalerna som matsal, idag kulturskola och fritidshem, och kapell finns på den norra sidan, dit också parkeringsplatser, garage och lastkajer är lokaliserade. Från norr domineras intrycket av de högresta punkthusen. Från Ormäng...

Läs mer i eget fönster