Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ROSENGÅRDEN 1 M.FL. 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
4 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

ROSENGÅRDEN 1

SPEGELDAMMEN 1

SPRINGBRUNNEN 2

TAPETRABATTEN 2

TAPETRABATTEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen är ett stort sammanhållet lamellhusområde som omfattar kvarteren ROSENGÅRDEN 1, SPEGELDAMMEN 1, SPRINGBRUNNEN 2 samt TAPETRABATTEN 2 och 4. som omges av Loviselundsvägen och Friherregatan. I mitten av anläggningen ligger kvarteret ÖRTAGÅRDEN 1 som är ett punkthus med butiker i bottenvåningen.
ROSENGÅRDEN- kvarteret ligger i anläggningens nordöstra del längs Loviselundsvägen och innehåller en lamellhuslänga som avslutas med en tvärställd byggnadskropp, omgiven av gräsbevuxen naturmark med björk, tall, rönn samt buskar. Marken är kuperad och längorna har anpassats till topografin genom förskjutningar i höjd- och sidled. E...

Läs mer i eget fönster