Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, EKOTEMPLET 3 M.FL. 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
6 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Centrumanläggning

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Handel och bankväsende - Centrumanläggning

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

EKOTEMPLET 3

EKOTEMPLET 6

EKOTEMPLET 7

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Flerbostadshusområde med lamellhuslängor om tre våningar, grupperade så att de bildar separata enheter med grönstråk emellan. De vinkelställda husen bildar gårdar med lekplaster, asfalterade gångvägar samt växtlighet. En mindre centrumanläggning bestående av två sammanbyggda lamellhus med butiker och restaurang i bottenvåning finns i kvarteret Ekotemplet 3:s södra del, husets framsida vänder sig mot en torgbildning på Kavaljersstigen.