Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SALONGEN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

SALONGEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salongen 2 är lokaliserat högt på ett bergsparti öster om centrum. De tre smalhusen bildar rum med Gemaket som består av tre höga punkthus. Mellan de två fastigheterna är en säckgata.
Salongen 2 hus 1 följer bergets nivåskillnader med huskroppen. Huset ligger nästan jäms med tunnelbanespåret i söder. Hus 2 och 3 som är sammanbyggda med förskjutna gavlar ligger med långsidan åt centrumet i väst. Hus 1 och 2 bildar en vinkel som utgör en gård som består av en lekplats på berg i dagen, barrträr och buskar. En asfalterad gångväg vid entrérna. Säckgatans återvändsplats finns framför hus 3. Husens balkonger vetter inte mot gården utan mot...

Läs mer i eget fönster