Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORMÄNGEN 8 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

ORMÄNGEN 8

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kvarteret Kungssalen är lokaliserat söder om Maltesholmsvägen och utgörs av tre flerbostadshus och ett flerbostadshus med butiker. Husen bildar en öppen gård med parkering och planteringar. Husens entréer vetter mot gården. Två av husen har garage i bottenplan mot huvudgatan. Husens ritades av Ernst Grönwall och markplanteringen stod trädgårdsarkitekten Eric Anjou för på 1950-talet.
Det vinkelbyggda bostadshuset med butiker utgör en torgbildning med Ormängen 4 hus 10. Detta huset är en del av Familjehotellet i Hässelby gård som uppfördes som ett kollektivhus mellan åren 1954 och 1967. Detta var det största kollektivhus som hittills ...

Läs mer i eget fönster