Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FRITRAPPAN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

FRITRAPPAN 1

LÖNNDÖRREN 2

TAKLISTEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen utgörs av Fritrappan, Taklisten och Lönndörren. Tre punkthus lokaliserade på rad mellan tunnelbanan och Maltesholmsvägen. Punkthusen är nästan identiskt uppförda och ritade av samma arkitekter för HSB. Fritrappan som vetter mot torget har butiker i bottenvåningarna och lastintag på norra sidan, samt ett friliggande garage. De öppna kuperade mellanrummen som bildas mellan husen utgörs av asfalterade stigar, gräsytor, planteringar, berg i dagen, löv- och barrträd, lekplatser och parkeringar.