Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DRYCKESKÄLLAREN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

DRYCKESKÄLLAREN 1

ELDSKÄRMEN 1

FRONTESPISEN 1

GYLLENLÄDRET 2

KVARNHAGEN 1

LÖVSALEN 2

PRÄSTKAMMAREN 3

RUSTKAMMAREN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Större sammanhängande område med snarlika lamellhus från mitten av 1950-talet. Området omfattar kvarteren Dryckeskällaren, Eldskärmen, Fogdekammaren, Frontespisen, Gyllenlädret, Lövsalen, Prästkammaren, Rustkammaren samt Kvarnhagen, som ligger i områdets mitt. Kvarteren i mitten av området ligger på en höjd med sluttningar ut mot områdets norra del. Mellan husen finns gårdsbildningar och grönstråk. I kvarteret Kvarnhagen finns en mindre centrumanläggning med butiker och service för de intilliggande kvarteren.

DRYCKESKÄLLAREN- kvarterets tre lamellhus är belägna intill Hässelby slott med dess koloniområde. Ett stycke kuperad natur m...

Läs mer i eget fönster