Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KRUBBAN 18 KV KRUBBAN Ny sökning Tillbaka till sökning

fd980511

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (inakt.), KV KRUBBAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Bostadsbebyggelse - Malmgård

Utbildning och vetenskap - Museum

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

KRUBBAN 18

Beskrivning

Inventeringsår 2021

Kvarteret
Byggnadsminnet som omfattar hela kvarteret Krubban är av nationellt intresse. Kvarteret
speglar Stockholms utveckling från 1600-talet fram till 1930-talet, de olika tidslagren är till
stora delar bevarade och avläsbara vilket är av stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde.
Kvarteret är dessutom ett av de få kvarteren i Stockholms innerstad med delar av det
ursprungliga skärgårdslandskapet bevarat. Området utgör således ett komplext, sammansatt,
grönt och lummigt kvarter som distinkt skiljer från den omgivande och mer förtätade
stadsstrukturen, vilket utgör ett stort värde i sig. Kvarteret berättar om hur utka...

Läs mer i eget fönster