Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 ÖSTERGARNS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/095

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERGARNS GAMLA FYR OCH DEN PROVISORISKA STENKOLSFYREN (akt.), ÖSTERGARNS FYRPLATS (akt.)
Gotland
Gotland

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

I ett kungligt brev från 1814 bestämdes att en ny fyr skulle uppföras på Östergarnsholm öster om Gotland. Ritningar upprättades av J. W. Gerss år 1816 och godkändes av Kungl. Maj:t samma år. Ytterligare en ritning upprättades av C. Wallenstrand under byggtiden år 1817. I projekteringen infick uppförandet av ett runt stentorn med fyrugn för stenkol inom lanternin, allt enligt Löwenörns konstruktion.

Den gamla fyren lades ned och ersattes 1918-1919 av en ny fyr som anlades på öns östra del. Där uppfördes ett cirka 30 meter högt betongtorn, ritat av Gustaf Getrén, med tredje ordningens lins. I tornet installerades en maskindriven mi...

Läs mer i eget fönster