Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, HOVA PRÄSTBOL 3:2 HOVA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13751 Sverker Larsson 2006-08-22 nr 008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVA PRÄSTGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Kyrkoherdeboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Kyrkoherdeboställe

HOVA PRÄSTBOL 3:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Hova kyrkoherdeboställe är beläget i nordligaste delen av Hova tätort, i nära kontakt med sockenkyrkan. Kyrka och prästgård ligger på var sin sida om den gamla riksvägen, idag en del av Torggatan.

Hova kyrkoherdeboställe består idag av den nuvarande huvudbyggnaden med flyglar mot öster på ömse sidor av en grusad gårdsplan med gräsrundel och flaggstång. Den norra utgörs av en äldre mangårdsbyggnad som var prästbostad före den nuvarande, och den södra som utgörs av ett äldre stall och spannmålsmagasin, idag garage. Samtliga hus är rödfärgade och panelklädda timmerhus.

Väster om huvudbyggnaden finns rester av den gamla trädgården m...

Läs mer i eget fönster