Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, STARRKÄRR 15:4 CARLMARKS REPSLAGERI Ny sökning Tillbaka till sökning

13708_LR_20061215 040

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA REPSLAGARBANAN I ÄLVÄNGEN (REPSLAGARMUSEET) (akt.), CARLMARKS REPSLAGERI (akt.)
Västra Götaland
Ale

Hantverk och manufaktur - Repslageri

Hantverk och manufaktur - Repslageri

Hantverk och manufaktur - Repslageri

Hantverk och manufaktur - Repslageri

STARRKÄRR 15:4

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Byggnaden är en våning hög med undantag av det f d garnlagret i södra änden som är två våningar högt. Till byggnaden har fogats et f d skyddsrum, ett ställverk och en förrådslänga. Byggnaden är med få undantag bevarad i sitt ursprungliga skick såväl exteriört som interiört inklusive den maskinella utrustningen. Det f d skyddsrummet har inretts för att rymma en permanent utställning om repslagningen, ostindieferaren osv. Repslagarbanan är 270 meter lång under tak. Genom att fälla ned en vindbrygga över Grönån i nordost kunde banan förlängas till 300 meter. Banan är 9 meter bred och innehåller dubbla spår.