Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

13706 Sverker Larsson 2006-08-03 nr 025

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNS TEGELBRUK (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

HORNS-AXTORP 1:5

Beskrivning

Anläggningen ligger omkring 1,6 km norr om Skövde i Horn, ett jordbrukslandskap med åkrar och ängar går ända intill anläggningen som består av ett flertal byggnader, bland annat tillverkningsbyggnad, torklada, flam- och ringugnsbyggnader, lerbana mm.

På höger sida om uppfartsvägen till bruksbyggnaderna ligger ett äldre lertag, numera vattenfyllt och vid gårdsplanen ligger flamugnarna, ringugnen och administrationsbyggnaden.

De röda byggnaderna o trä och tegel och framför allt skorstenarna är ett landmärke i kanten av byn Horn södra ände.

Under Anläggning – Bilagor återfinns:
1 situationsplan
Ritningen är hämtad från Horns tegel...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Söder om Horns kyrkby, på västra sidan om vägen snett mittemot Axtorps gård, ligger ett av landets bäst bevarade äldre tegelbruk. Ytterst få anläggningar av detta slag är bevarade i så komplett skick som tegelbruket vid Axtorp, huvudsakligen beroende på att bruket tills relativt nyligen varit i drift. Tillverkningsprocessen kan alltjämt följas, från lertaget med grävmaskin nordväst om tegelbruket till de karakteristiska flam- och ringugnsbyggnaderna med sina höga skorstenar.

Närmast vägen, till höger om infarten till tegelbruket ligger en damm som utgör en äldre lertäkt. När man kommer in på grusplanen framför industribyggnaderna ...

Läs mer i eget fönster