Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 1:9 UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913518

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET (inakt.), UPPSALA UNIVERSITET (akt.)
Uppsala
Uppsala

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitet

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitet

FJÄRDINGEN 1:9

Beskrivning

Den välbevarade Universitetsparken utgör tillsammans med omgivande byggnader en unik helhet som beskriver både park- och byggnadshistoria. Parkanläggningen är idag ett intressant och sevärt exempel på 1800-talets botanisk-romantiska parkarkitektur. Parken har inte genomgått några större förändringar sedan anläggandet. De ursprungliga parkelementen, såsom gångvägsystemet och trädplanteringarna, dominerar än idag.

Parken har bevarat sin huvudkaraktär med utgångspunkt i gångvägsystem, murar, staty, växtmaterial mm. Parken anlades som ett komplement till Botaniska trädgården. Av speciellt intresse är därför vegetationen med dess art-...

Läs mer i eget fönster