Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, KASTELLEGÅRDEN 1:1 KASTELLEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

dhi14027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTELLEGÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

KASTELLEGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2021

Kastellegården ligger utmed Nordre älvs norrsida, väster om Kungälv. Till kungsgården hör
även Ragnhildsholmen på andra sidan älven och ön Munkholmen. I norr gränsar ägorna till tätorten
Ytterby, som till övervägande del är uppförd på Kastellegårdens gamla marker.

Fastighetens totala areal uppgår till 319 ha. Av dessa utgör totalt 122 ha åker, 25 ha bete, 97 ha
skog och 75 ha övrig mark. På markerna bedrivs ekologiskt jordbruk med djurdrift. Kastellegården
omfattar förutom boningshuset med flyglar, ett flertal ekonomibyggnader av olika ålder. Dessutom
finns flera arbetarbostäder med lägenheter och torp för fritidsboende ...

Läs mer i eget fönster