Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, BJÖRKÄNG 9:4 TÖREBODA STATION Ny sökning Tillbaka till sökning

13455 Sverker Larsson 2006-08-01 nr 001.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖREBODA STATION (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

BJÖRKÄNG 9:4

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Från hösten 1859 fungerade Töreboda station som västra stambanans slutstation, då banan från Göteborg nått den strategiska punkt där järnvägen korsar Göta kanal.. Här förenades Baltzar von Platens kanalprojekt och Nils Ericsons järnvägsnät - stationen sågs som en symbolisk fredspakt mellan de ofta motstridiga partsintressena. Ett nytt samhälle planerades på den tidigare i stort sett orörda marken. Stationen förlades strategiskt i anslutning till kanalen och med en sida vänd mot denna och en mot järnvägen.
Framtidsplanerna medförde att stationshuset byggdes i sten och gavs en för tiden ansenlig storlek. Stationshuset byggdes i rött t...

Läs mer i eget fönster