Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, LÄCKÖ 1:7 LÄCKÖ KUNGSGÅRD OCH SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

dee18066

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄCKÖ KUNGSGÅRD OCH SLOTT (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Religionsutövning - Kyrka

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Religionsutövning - Kyrka

Slott och herrgård - Slott

LÄCKÖ 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Läckö slott utgörs av sammanhängande byggnadskroppar kring tre borggårdar, en yttre, en inre och en köksborg, vilka följer på varandra i nämnd ordning från söder till norr. Terrängen utgörs av en markant klippa, vilket enbart lämnar inre borggården helt plan. Slottet kännetecknas av sina vitputsade murar, strikta fönsterrader och torn med spånklädda lökkupoler. Slottskyrkan utgör en särskild byggnadskropp som skjuter ut åt öster från förborgens nordöstra del. Den yttre borggården sluttar åt söder, men är terrasserad på ömse sidor om en bred gång med kullersten och sentida kalkstensplattor. Terrasserna är grusade och har stödmurar mo...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik