Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tjörn kn, VALSÄNG S:1 VALSÄNG STRAND Ny sökning Tillbaka till sökning

13122_miljöLR_20061102 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALSÄNG STRAND (akt.)
Västra Götaland
Tjörn

Fiske - Hamn

Fiske - Hamn

Fiske - Hamn

VALSÄNG S:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Från dalslätten vid Kyrkefjäll går en smal sprickdal som mynnar ut i Stigfjorden. Här ligger Valsäng strand. På en utskjutande udde lättar man något som är mycket: sällsynt i Bohuslän idag, nämligen en grupp ensamliggande åldriga sjöbodar.

Fyra av de fem sjöbodarna är knuttimrade och kan med all sannolikhet dateras till 1700-talet. Två av dem har försetts med brädklädsel utanpå timmerstockarna. Alla bodarna har en liten utgång på ena gaveln men saknar fönster. Med sina tak av enkupigt tegel står de omålade och naturligt trägrå.

Man kan på äldre kartor och av byggnadsrester i marken se att det funnits fler bodar på platsen. På skif...

Läs mer i eget fönster