Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, FÄSSBERG 1:54 FÄSSBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1133.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄSSBERGS KYRKOGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

FÄSSBERG 1:54

Beskrivning

Inventeringsår 2003

FÄSSBERGS KYRKOGÅRD:

DEN ÄLDSTA DELEN AV FÄSSBERGS KYRKOGÅRD är rektangulär och omgärdad av en stenmur på tre sidor. Den gamla kyrkan låg ungefär i mitten, och platsen utmärks nu dels av en minnessten och dels av en ekdunge, där ekarna planterade i korsform. I marken mellan ekarna ligger äldre gravhällar, vilka tidigare förmodligen låg i kyrkans golv, placerade i form av ett kors. Gångarna är grusade och gravarna ligger tätt. Många av gravvårdarna har ansenlig ålder, flera av dem från 1800-talets första hälft och förmodligen finns här även enstaka äldre. De flesta gravarna har ramar och här finns också många höga och halvhöga vårda...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik