Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, KVARNHOLMEN 2:14 GRIMSKÄRS SKANS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRIMSKÄRS SKANS (akt.)
Kalmar
Kalmar

Försvarsväsende - Befästning

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Fyrplats

Försvarsväsende - Befästning

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Sjömärke

KVARNHOLMEN 2:14

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Grimskär är en mindre holme i Kalmarsund utanför Kalmar. På 1560-talet anlades på Grimskär en skans, vilken i 1611 års krig hindrade danska flottans rörelser. Skansen byggdes om 1622-23 och förstärktes ytterligare år 1688 samt ingick sedermera som en viktig del i de storartade förslag till Kalmars befästande, som uppgjordes under senare hälften av 1700-talet.

På skansen fanns sedan länge ett sjömärke som tjänade som rättelse för insegling söderifrån till Kalmar. Detta märke kompletterades på 1830-talet av en fyrapparat på ett befintligt lotsuppassningshus. Fyren underhölls av skeppsredare i staden. 1851 övertogs fyrplatsen av Lot...

Läs mer i eget fönster