Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, KIKÅS 1:14 KIKÅS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1130.23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIKÅS KYRKOGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

KIKÅS 1:14

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Anläggningen omges av en stor, välskött gravplats med rik växtlighet, välvuxna lövträd (björk, lönn, fruktträd mm), gräsytor och rabatter. Området omges av en stenmur. Åt norr finns en liknande byggnad, tillkommen 1980, i gult tegel med förråd för parkredskap, -maskiner samt personalutrymmen. Åt söder står en KLOCKSTAPEL uppförd 1969. I parkens nordvästra del ligger ett ÄLDRE GRAVKAPELL från slutet av 1800-talet i rött tegel.

KIKÅS BEGRAVNINGSPLATS är stor, utvidgad i flera etapper till den nuvarande storleken. De olika delarna är präglade av respektive tids ideal. De äldre delarna har rektangulära kvarter, symmetriskt ordnade med ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik