Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VANTET 14 GRÖNDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÖNDALS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

VANTET 14

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Gröndals kyrka från slutet av 1960-talet planerades och byggdes som församlingsbyggnad med kontorslokaler, samlingssalar, ungdomslokaler, en motionslokal samt en kyrksal. Byggnaden ligger i souterräng med en entré på den södra fasaden till kyrksalen och en entré i souterrängvåningen mot norr till kontor och samlingssalar. Kyrkan ligger väster om Gröndals centrum längs Gröndalsvägen, som skär genom stadsdelens centrala delar. Öster om kyrkan finns ett centralt parkstråk med stora lekytor och en parklek. Marken på kyrkans norra och västra sida är asfalterad och här finns parkeringsplatser. En asfalterad gångväg delvis kantat av ett sv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas