Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, TALLSVÄRMAREN 7 FÅGELBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1134.18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅGELBERGSKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

TALLSVÄRMAREN 7

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan är belägen på en mindre höjd omgiven av i väster en skola och norr av villabebyggelse. Östra Falkgatan går alldeles nedanför kyrkans västra fasad, upp till entrén leder en trappa och en mindre gång. Mot gatan finns en sluttande gräsmatta med enskilda buskar. Söder om kyrkan finns en bilparkering. Direkt öster om kyrkan ligger ett skogsparti på en höjd. På en höjd norr om kyrkan står en KLOCKSTAPEL, en stenmursterrass avskiljer den mot gatan.

Inventeringsår 1999

Texten saknas