Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, JÄRNEKEN 1 STENSJÖKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1131.04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENSJÖKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

JÄRNEKEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

STENSJÖKYRKAN ligger intill Gunnebovägen och är omgiven av villabebyggelse samt ett daghem åt nordost. Kyrkobyggnaden bestod ursprungligen av en kyrkosal men blev tillbyggd med ett FÖRSAMLINGSHEM, PASTORSEXPEDITION och utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet 1986. Anläggningen är omgiven av gräsytor med enstaka lövträd ganska nära inpå byggnaderna. Mot gatan vänder sig den ursprungliga delen av byggnaden med sin lågmälda och långsträckta profil, åt detta håll hänger den gamla kyrkklockan i hörnet i kyrkans östra och södra fasad. Byggnaden är förlängd åt norr. Strax öster om byggnaden finns en parkering.

Inventeringsår 1999

Texten saknas