Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 THIELSKA GALLERIET (PARKEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

NF0010/95

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
THIELSKA GALLERIET (PARKEN) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Park och trädgård - Trädgård

DJURGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2021

Parkmarken utgörs av en kuperad gräsklädd kulle som sluttar brant åt framför allt väster och
söder. Kullens topp ligger med en anings förskjutning åt nordväst från fastighetens mitt vilket
innebär att det framför allt är kullens södra och östra sluttning som utgör Thielska galleriets
park. Parken består i huvudsak av gräsmattor avgränsade av grusade gångstigar.
Gångstigarna, som är omsorgsfullt anpassade till terrängen, leder från murens portar till
byggnadernas alla entréer.
Framför huvudfasadens entré finns en putsad terrassmur i halvcirkelform med
kopparplåtsklätt murkrön. Marken närmast byggnaderna är till största delen t...

Läs mer i eget fönster