Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, GULLBERGSVASS 17:3 GÖTEBORGS CENTRALSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning

8287_centralstationen_SRLN_2007_11_14 020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS CENTRALSTATION (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

GULLBERGSVASS 17:3

Beskrivning

Centralstationen är ett av landets äldsta stationshus. Den har mot Drottningstorget en symmetriskt uppbyggd, slottsliknande huvudfasad med ett betonat mittparti och två betonade sidodelar. Stationsbyggnaden är uppförd i gult tegel med brant skiffertak och utgör en mycket viktig del av miljön kring Drottningtorget. Byggnaden har dekor bland annat i form av en mönstermurad taklist. I gavelfasaderna finns stora glasade öppningar, som minner om tiden då tågen gick rakt igenom stationshallen.

Inventeringsår 2007

Byggnadsminnet består av stationshuset från 1858 i nygotisk stil, inspirerad av medeltida katedraler, med påbyggnad på höjden från 1870-talet då de nuvarande taken i fransk renässansstil tillkom. Därtill vänthallen intill stationshuset, denna var tidigare en banhall som ombyggdes till vänthall 1923 med en ny konstruktion i limträ, vänthallens interiörer är huvudsakligen en rekonstruktion av tjugotalsmiljön, utförd på 1990-talet. Den gamla yttre hallen, med målade kartbilder över de olika järnvägarnas sträckning, är inbyggd i det nya centralhuset med hotell, kontorslokaler, butiker och matställen. Nils Ericssonsterminalen norr om cen...

Läs mer i eget fönster