Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 12:1 GÖTEBORGS STADSMUSEUM Ny sökning Tillbaka till sökning

8206_LR_20080303 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OSTINDISKA KOMPANIET (akt.), GÖTEBORGS MUSEUM (akt.), GÖTEBORGS STADSMUSEUM (akt.), OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Utbildning och vetenskap - Museum

Handel och bankväsende - Handelshus och handelskompani

Utbildning och vetenskap - Museum

Handel och bankväsende - Handelshus och handelskompani

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

NORDSTADEN 12:1

Beskrivning

Ostindiska huset är av central betydelse för området kring Stora hamnkanalen. De äldre delarna av byggnadskomplexet är uppförda i gult Göteborgstegel med dekorer i kalkstensrelief. Delar av fasaden mot kanalen är i huvudsak bevarade sedan 1700-talet. Den senare uppförda Wilsonska flygeln är uppförd i rött och gult tegel med mönstermurning. På denna del finns väggmålningar på fasaden, utförda på 1890-talet av arkitektbröderna Y. och T. Rasmussen. Stora trapphuset har påkostad och välbevarad utsmyckning med bland annat väggmålningar.

Inventeringsår 2007

F d Ostindiska kompaniets hus har en framträdande plats med den gula tegelfasaden i stadsbilden norr om kanalen. Byggnaden utgör tillsammans med det intilliggande Sahlgrenska huset, Christinae kyrka och rådhuset ett av de mest kulturhistoriska delarna av Göteborgs innerstad. Byggnaden med Wilsonska flygeln omsluter hela kvarteret och en delvis överbyggd innergård.