Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, KALLEBÄCK 752:23 GUSTAFS KÄLLA Ny sökning Tillbaka till sökning

8204_LR_20071019 011

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAFS KÄLLA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenbrunn

KALLEBÄCK 752:23

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Gustafs källa ligger öster om Riksväg 40. Den gamla landsvägen sträcker sig strax väster om anläggningen som utgörs av den överbyggda källan samt en minnessten från invigningen av källan. Miljön norr om Gustafs källa omfattar en vattenreservoar med anslutande bostadshus samt f d Kallebäcks skola.

Källhuset är uppfört av gråsten och har ett sluttande torvtak som ansluter till terrängen. En stenlagd Entréfasaden är putsad med granitomfattningar kring dörr och fönster. Förrummet har ett välvt tak. Anläggningen omsluts av tät lövträdsvegetation. En handpump finns strax invid källans överbyggnad.

Minnesstenen invid källan är av marm...

Läs mer i eget fönster