Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, VASASTADEN 12:17 TOMTEHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8039_LR_20080225 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOMTEHUSET (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VASASTADEN 12:17

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Byggnaden uppfördes 1890 och ligger vid korsningen Vasagatan/Viktoriagatan. Byggnaden är sammanbyggd med ett intilliggande bostadshus. Första våningens putsytor är försedda med al frescomålningar runt fönsteromfattningarna. De mindre väggfälten mellan bottenplan och andra våningsplan innehåller motiv som anspelar på upphovsmännens och byggherrens yrken. Huvudentrén är försedd med en trappa i naturstomme och stålstomme. Räcket är i smide.

Byggnaden ligger något indragen från gatan och avskärmas med ett gjutjärnsstaket från trottoarkanten.