Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, LORENSBERG 53:1 M.FL. KUNGSPORTSAVENYN 16-20 Ny sökning Tillbaka till sökning

8021_LR_kunsportsavenyn18_20070328 018

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSPORTSAVENYN 16-20 (akt.), KUNGSPORTSAVENYN 16-20 (inakt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

LORENSBERG 53:1

LORENSBERG 53:3

LORENSBERG 53:6

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kvarteret Örup vänder sig mot Avenyn med fyra sammanbyggda hus med en rikt utformad fasad i fransk nyrenässans. Fasaden är indelad med pilastrar och fönstren är omramade med dekorelement. Kvarteret är representativt för Avenyns tidigare praktfulla inramning med ståtliga bostadshus för borgerskapet. Idag präglas Avenyn av äldre bevarade bostadshus från 1880-1900, funkishus, hotellbyggnader, och kulturinstitutioner. Byggnadernas bottenplan inrymmer butiker och restauranger. Förträdgårdarna som tidigare var utmärkande för Avenyn finns bara bevarad på adressen Kungsportsavenyn 1.