Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, HESTRA 4:1 SÖDRA HESTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Shestrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA HESTRA KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HESTRA 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Gamla och nya kyrkogården utgör två skilda enheter på var sin
sida av bygatan. Gamla kyrkogården har en oregelbunden, i det
närmaste femkantig form. Kyrkan ligger tämligen mitt på kyrkogården,
något förskjuten mot öster. Söder om kyrkan befi nner sig
kvarter A – C. Öster om koret är det lilla kvarter D och norr om
kyrkan kvarter E – G. I slänten längs norra sidan sträcker sig 1973
års utvidgning med bårhuset vid en terrassering i östra änden. Nya
kyrkogården i öster har en närmast rektangulär form med fyra rätvinkliga
kvarter, L – O.

Omgärdning
Gamla kyrkogården omges av 1800-talskallmurar av kilad marks...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.