Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, SVARTNÄS BRUK 1:2 SVARTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1252-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVARTNÄS BRUK 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Kyrkogården som breder ut sig söder om kyrkan har rektangulär utformning och är terrasserad. En stödmur i granit omgärdar och på denna ett oljat spjälstaket med överliggare. Utanför muren växer en trädkrans av skogslönn. Gångarna är belagda med krossat gånggrus. Området är huvudsakligen gräsbevuxet. Flertalet gravstenar är låga, av polerad granit. Enstaka äldre, mer påkostade vårdar har bevarade grusbäddar inom stenram.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande