Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, FALUN 5:6 STORA KOPPARBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1258-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA KOPPARBERGS KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

FALUN 5:6

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av en medeltida tegel kyrka omgiven av en nu avlyst kyrkogård.
Kyrktomten har en parklik vegetation med stora lövträd mellan de gamla gravplatserna.
Den omgärdas av häckar och murar. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
På kyrkogården finns flera bevarade staketgravar. Ett större reparationsprojekt inleddes 2004 och kyrkogårdens gravstenar har dokumenterats, men ännu inte fått närmare kulturhistorisk värdering.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande