Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, BJÄRN 1:48 M.FL. KARLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 193:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLANDA KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÄRN 1:48

BJÄRN 1:50

BJÄRN 1:59

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Dopfunt och kyrkklocka från 1200-talet talar för att Karlanda äldsta kyrka kan räkna sitt ursprung till denna tid. Sannolikt låg den i Stommen, en kilometer norr om den nuvarande kyrkan. Träkyrkan revs 1777 och ersattes av nuvarande träkyrka invigd 1778. På den gamla kyrkplatsen finns en minnessten från 1872.
Kyrkan uppfördes 1778 på den s k Bjärnkullen. Kyrkan och kyrkogården har utgjort Karlanda administrativa och religiösa centrum under drygt två sekler. Här finns förutom kyrka, begravningskapell från 1948 och församlingshem (vilket i grunden är en byggnad från beredskapstiden), också ekonomibyggnader och bland an...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik