Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, SKÖVDE 4:303 SANKTA BIRGITTAS KAPELLKREMATORIUM Ny sökning Tillbaka till sökning

Sta Birgitta kap anl negnr 02-160-18.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKTA BIRGITTAS KAPELLKREMATORIUM (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

SKÖVDE 4:303

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Se byggnadshistorik.

Inventeringsår 2002

SANKTA BIRGITTAS KAPELL är placerat i öst - västlig riktning på en höjd i västra delen av den mycket stora kyrkogården. Till anläggningen hör ett vidbyggt krematorium i öster och fristående klockstapel samt minneshall för kransar norr om kapellet. Norr respektive söder om kapellet ligger en forntida gravhög. Terrängen sluttar brant mot öster och norr. På och runt kyrkogården har anlagts ett system av små asfalterade gator, från vilka man kan nå kyrkogårdens olika delar. Utanför sydmuren är Rönnvägen med parkeringsplatser vid sidorna. Kapellbyggnaderna inramas av en kallmurad stenmur av flata kalkstenar. De innesluts också i norr , ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik