Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, SPANNARP 61:1 SPANNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K3468:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPANNARPS KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

SPANNARP 61:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Spannarps kyrka är belägen i Spannarps socken, ca 1 mil öster om Varberg. Byn är belägen i slättbygd och omges av ett uppodlat landskap med inslag av skogsklädda kullar. Strax västerut går Västkustbanan och här ligger det f d stationssamhället Himle. Kyrkan är belägen i det öppna landskapet, invid en äldre vägsträckning. Intill kyrkan finns ett äldre sockencentrum med arrendatorsboställe, församlingshem och skolor. Spannarps kyrka är annexförsamling till Tvååkers församling.

KYRKOGÅRD

Kyrkan omges på samtliga sidor av en kyrkogård, som breder ut sig mot öster. Kyrkogården omges av en vällagd stenmur med en rad lövträd innanför. Gr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister