Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, GULDSMEDSHYTTAN 27:1 GULDSMEDSHYTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

guldsmedshyttan.120.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULDSMEDSHYTTANS KYRKA (akt.)
Örebro
Lindesberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GULDSMEDSHYTTAN 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt ett bårhus.

Kyrkogården breder ut sig framför allt väster om kyrkan och omges till stor del av en häck med grindstolpar av tegel vid entrén i norr och av natursten i nordväst. Ingen av entréerna har kvar sina grindar. Kyrkogården är bevuxen med gräs och har ett enkelt gångsystem av asfalt och grus. På kyrkogården finns en del ädellövträd planterade. Den äldre delen närmast kyrkan har en del äldre gravar med friser av sten och mönsterkrattat grus. Öster om kyrkan, i nederkanten av slänten, finns några få rader med ”allmänna linjen” -gravar från början av 1900-talet. Kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande