Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundbyberg kn, GLADAN 2 DUVBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1028

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUVBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Sundbyberg

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GLADAN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Omgivningen
Duvbo är ett av landets första egnahemsområden och speglar ännu idag idéerna och organisationsformerna i egnahemsrörelsens första skede. Stadsdelen är planlagd med ett terränganpassat gatunät, enligt dåtidens nya ideal. Villorna är individuellt utformade och ligger på stora tomter. Under 1920-talet utvidgades området med ett mer regelbundet gatunät, och även villorna gavs större enhetlighet i placering och utformning. Kyrkan är uppförd i en brant bergssluttning, mitt bland villabebyggelsen. I kyrkans närhet ligger även skolan.


Anläggningen
Kyrktomten, som framförallt består av naturlig vegetation, iordningsställd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister